7 điển tích nổi tiếng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

7  điển tích nổi tiếng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Tam Quốc Diễn Nghĩa là một trong những tác phẩm văn học nổi tiếng và suất sắc của Trung Quốc. Đọc tác phẩm văn học này chúng ta có thể hiểu hơn về lịch sử Trung Hoa thời tam quốc phân tranh. Và trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có những điển tích nổi tiếng, hãy cùng Đồ gỗ Phạm Kim tìm hiểu về từng điển tích này nhé!

Tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Tam Quốc Diễn Nghĩa là một trong “tứ đại kỳ thư” của văn học Trung Quốc, được viết theo phương thức bảy thực ba hư với việc thêm nhiều tình tiết hư cấu để to vẽ tính cách và hình tượng nhân vật sâu sắc, đậm nét hơn.

Điển tích 1: Kết nghĩa đào viên.

Lưu Quang Trương kết nghĩa vườn đào là một trong những điển tích nổi tiếng của Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chuyện bắt đầu khi Lưu Bị thấy gã bán thịt heo Trương Phi đang thách thức tài năng của Quan Vũ. Chứng kiến hai vị anh tài này phô diễn khả năng, Lưu Bị thầm khâm phục và ngỏ ý muốn kết bái huynh đệ. Và thế là điển tích Lưu Quan Trương bắt đầu từ đây.

Điển tích 2: Uống rượu luận anh hùng.

Tào Tháo uống rượu luận anh hùng” nằm ở hồi thứ 21 của tác phẩm. Nội dung xoay quanh trong một bữa rượu vui Tào Tháo đã Lưu Bị lúc này vẫn còn là anh em trên bến dưới thuyền còn ẩn bóng trong nước Ngụy,  mưu “chờ” nghiệp lớn.
Tác giả La Quán Trung đã phác họa lên nhân vật của mình bằng những cử chỉ, hành động rất sống động, tinh tế nhất ở đoạn trích này người đọc cảm nhận thấy Tào Tháo và Lưu Bị là hai con người hoàn toàn tương phản về mặt tính cách. Nên khi hai người ở gần nhau thì điểm tương phải càng trở nên nổi bật.

Khi còn phải nương nhờ trong doanh trại quân Tào, Lưu Bị có lần đã được Tào Tháo mới đến “uống rượu thưởng mai”. Khi rượu tới lưng chừng, Tào Tháo đã hỏi Lưu Bị “Huyền Đức từng đi khắp bốn phương, tất biết rõ anh hùng thời này, mời thử nói xem”.

Lưu Bị kể ra một loạt cái tên như Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Cảnh Thăng, Tôn Sách, Lưu Chương,… nhưng Tào Tháo đều gạt phất đi và nói: “Anh hùng trong thiên hạ thời này, duy chỉ có sứ quân cùng Tháo đây mà thôi!”

Lưu Bị nghe thấy lời này của Tào Tháo thì nhất thời kinh hãi, đánh rơi cả đôi đũa trên tay xuống. Vừa may lúc đó bất ngờ có tiếng sấm, Lưu Bị mới giả bộ ung dung, cúi xuống nhặt đũa, nói: “Uy trời chấn động, vừa nghe đã ra nỗi này”. Tháo cười lớn: “Bậc trượng phu mà cũng sợ sấm sét hay sao?”

Điển tích 3: Qua năm ải chém sáu tướng.

Trong thời gian còn làm tù binh trong Tào doanh, Quan Vũ đã từ chối mọi sự thiện ý của Tào Tháo, treo ấn từ quan, dẫn theo hai vị đại tẩu tiến về Hà Bắc để hội ngộ với huynh trưởng Lưu Bị.

Trên đường đi, Quan Vũ lần lượt phải vượt qua năm quan ải, chém sáu vị tướng của Tào Tháo là Khổng Tú, Mạnh Thản, Hàn Phúc, Biện Hỉ, Vương Thực và Tần Kỳ.

Điển tích 4: Ông tửu trảm Hoa Hùng.

Tào Tháo, Viên Thiệu cùng các Lộ chư hầu liên minh phạt Đổng, đối mặt với Lữ Bố (lúc này còn phục vụ Đổng Trác) tại Tỵ Thủy Quan. Bộ hạ của Lữ Bố là Hoa Hùng tham chiến giết liền nhiều tướng lĩnh của các Lộ chư hầu, khiến liên minh phạt Đổng khiếp sợ, không ai còn dám ứng chiến. Quan Vũ bước lên xin đi lấy đầu Hoa Hùng. Tào Tháo cho người rót rượu, Quan Vũ nói “Rượu đã rót ra, Quan mỗ sẽ trở lại ngay!”

Không lâu sau liên minh kinh hãi khi thấy Quan Vũ đem đầu Hoa Hùng về, Tào Tháo cũng phải đứng người khi thấy chén rượu trên tay vẫn còn ấm.

Điển tích 5: Tam cố thảo lư.

Sau khi Từ Thứ bỏ đi đã giới thiệu Gia Cát Lượng với Lưu Bị. Ba anh em Lưu – Quan – Trương liền tới Nam Dương Long Trung để mời Gia Cát Lượng xuất sơn.

Sau hai lần đến đều mất công, lần thứ 3 Lưu Bị cuối cùng cũng gặp được Gia Cát Lượng. Lúc này Gia Cát Lượng nằm ngủ trong lều tranh, Trương Phi hết nhẫn nại mà phóng hỏa đốt nhà nhưng Quan Vũ ngăn lại. Sau khi chờ 1 canh giờ, Lưu Bị cuối cùng cũng có thể thỉnh giáo Gia Cát Lượng, và được nghe thuyết về Long Trung đối sách.

Điển tích 6: Khâu chiến quần Nho.

Vì liên minh Tôn – Lưu kháng Tào, Gia Cát Lượng đích thân đến Sài Tang để thuyết phục Tôn Quyền. Tại buổi tiếp sứ, Tôn Quyền còn cho mời đám mưu thần chủ trương đầu hàng của Đông Ngô tới, vừa để cho Gia Cát Lượng thấy Giang Đông nhiều người tài, vừa để thử thách Gia Cát Lượng có thể làm gì trước những ú kiến đầu hàng, vì thế mà dẫn cuộc khẩu chiến giữa hai bên.

Sau khi chiến thắng đám quần Nho, những lời lẽ quyết tâm của Gia Cát Lượng cũng khiến Tôn Quyền phải thán phục, và lệnh cho Chu Du lĩnh binh cùng Lưu kháng Tào.

Điển tích 7: Phản gián kế.

Sau khi chiếm được Kinh Châu, Tào Tháo thu nạp những tướng lĩnh thành thạo thủy chiến là Sái Mạo, Trương Doãn huấn luyện thủy quân, phục vụ cho cuộc chiến chinh phục Giang Đông. Đồng thời, Tào Tháo phái Tưởng Cán là một người bạn cũ của Chu Du đi dò la tin tức và khuyên hàng vị Đại đô đốc của Đông Ngô.

Chu Du sớm đã nhìn rõ ý đồ của Tào Tháo liền tương kế tựu kế, bày yến tiệc tiếp đãi bạn cũ, dẫn Tưởng Cán đi thăm thú doanh trại quân Ngô. Nửa đêm, Chu Du giả say đưa Tưởng Cán về ngủ chung một lều trại. Trước đó Chu Du sớm đã chuẩn bị một lá thư trên bàn của mình, Tưởng Cán mò dậy xem thư thì thấy đó là thư xin hàng của Sái Mạo và Trương Doãn (Chu Du mạo danh viết).

Tưởng Cán cho rằng sự việc cấp bách nên vội lẻn về báo tin cho Tào Tháo. Tào Tháo tức giận sai quân chém đầu Sái Mạo và Trương Doãn ngay lập tức. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại Tào Tháo mới biết rằng mình đã mắc bẫy của Chu Du, giết đi những người duy nhất thông thạo thủy chiến trong quân đội.

Trên đây là những chia sẻ của Đồ gỗ Phạm Kim về bảy điển tích nổi tiếng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, hy vọng sẽ giúp bạn có thêm được những thông tin hay về tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa và hiểu hơn về các tích này.

 

 


Danh mục: Chưa được phân loại
Chia sẻ:
Hotline: 0989.880.779